Property Management
Re-Invented

אנחנו הופכים את חווית ההשקעה בנדל״ן לרווחית, חזויה ויעילה.

בזכות פיתוח מודל ניהול חדשני, אנו מספקים שירות ניהול נכסים, יעיל ואיכותי המבטיח את ה- NOI (הכנסה תפעולית נטו) של נכסים מושכרים.

כל השירותים כלולים בתעריף אחד.

ללא עמלות ועלויות לא ידועות.

Rent_Guarantee

כיסוי דיירים

 • הבטחת שכר דירה
 • חוזה חדש, פרסום, צילום מקצועי
 • חידוש חוזה
 • עלויות פינוי
Turnover_coverage

כיסוי תיקונים ותחזוקה

 • תיקונים ותחזוקה
 • תחלופת דיירים
 • תחזוקה מונעת
Tenant screening

ניהול מלא

 • תחזוקה, תיקונים ושיפוצים
 • סינון ובחירת דיירים
 • הערכה וחישוב שכר דירה
 • רישום ופרסום
 • חידוש חוזה
 • טיפול בפינוי
 • גביית שכר דירה
 • כספים, דוחות ועוד…

למה אנחנו

עם כיסוי ללא תחרות ושימוש בטכנולוגיה חדשנית
אנו מספקים רווחים צפויים יחד עם השירות היעיל
והשקוף ביותר בשוק כיום
Transparency

שקיפות

אפליקציה ידידותית למשתמש ולוח ניהול בזמן אמת מאפשרים לכם לעקוב אחר מצב הנכס, הסטטוס וביצועיו הכספיים בכל עת. הזכרנו שתוכלו למשוך כסף זמין בכל עת שתזדקקו לו? שקיפות פירושה אמון, ואנו מתאמצים להרוויח אותו
Chart

החזר השקעה צפוי

על ידי ביטול הלחץ מעלויות בלתי צפויות של תיקונים או נכסים פנויים, אנו מספקים לכם החזר השקעה גבוה יותר, צפוי יותר וללא סיכונים בחוויית השקעה חיובית ושקופה. לא תשמעו מאיתנו דבר מלבד צליל ההעברה לחשבון הבנק שלכם
Rent_Guarantee

אפס עמלות עם תוכניות פרימיום

תוכניות הפרימיום שלנו כוללות הכול בתעריף קבוע אחד. בין אם מדובר בתחזוקה מתמשכת ומונעת, תיקונים בלתי צפויים או פינוי דיירים, השמה או נכסים פנויים, לא תשלמו כלום, שום דבר. אפילו העבודה והחומרים כלולים. לכן, תתרווחו ותנוחו - זה מגיע לכם
Preventative_coverage

ניהול מקיף

זוהי ליבת הפעילות שלנו. אנו בוחרים בדיירים הטובים ביותר, שכירות במחיר הטוב ביותר, מטפלים בתיקונים ותחלופת דיירים, גביית שכר דירה, פינוי, ניהול חשבונות ומסירים כל טרחה כך שתוכלו להתמקד בדברים החשובים באמת: פינוי זמן, שקט נפשי והנאה מהרווחים הטובים ביותר

רוצה לשוחח?

אנחנו כאן לענות על כל השאלות שיש לך