Property Management
Re-Invented

יותר רווחי, חזוי ויעיל. OneRate.

חברת ניהול נכסים חדשנית וטכנולוגית שנותנת לכם רשת ביטחון רחבה מפני בעיות עתידיות של הנכס בתעריף אחד משתלם.

כל השירותים כלולים בתעריף אחד.

ללא עמלות ועלויות לא ידועות.

heicon

עלויות
פרסום הנכס

svgexport-2

ביטוח שכר
דירה

svgexport-3

ניהול הנכס
והדייר

svgexport-4

עלויות תחזוקה
ותיקונים

למה דווקא אנחנו

Apple-Devices_new

OneRate שלם

אמון דורש שקיפות. מודל OneRate חסר התקדים שלנו כולל את עלות התחזוקה, הכנת הנכס לדייר חדש, ניטור המערכת ועוד. משמעות הדבר היא אפס עמלות או עלויות לא ידועות עבור בעלי הנכס שלנו.

תשכחו מעלויות תחזוקה

אלגוריתמים של חיזוי, חיישני ניטור, פרוייקטי תחזוקה ייזומים למנוע אירועים לא רצויים. מגדילים את ערך הנכס שלך ומגנים עליך מפני התחייבויות אפשריות.

לחזות רווחים

הרווחים שלך = השכרה - הוצאות. פיתחתנו טכנולוגיה חדשנית כדי להסיר את הסיכונים ואת הבלתי ידוע מניהול הנכס - תוך מזעור הלחץ מהבלתי ידוע ומקסום ההחזר על ההשקעה שלך.

רוצה לשוחח?

אנחנו כאן לענות על כל השאלות שיש לך